Nazwa
Bromberger Konserwatorium der Musik Szczegóły
Bromberger Orchesterverein Szczegóły
Bürger-Recoursen Gesellschaft Szczegóły
Bursa muzyczna przy klasztorze
karmelitów
Szczegóły
Bursa muzyczna przy kościele Jezuitów Szczegóły
Bydgoska Komedia Muzyczna Szczegóły
Bydgoska Szkoła Muzyczna im I. J.
Paderewskiego
Szczegóły
Bydgoski chór męski Szczegóły
Bydgoskie Konserwatorium Muzyczne
(Bromberger Konservatorium der Musik)
Szczegóły
Bydgoskie Podstudio Rozgłośni Polskiego
Radia
Szczegóły
Bydgoskie Towarzystwo Mandolinistów Szczegóły
Bydgoskie Towarzystwo Muzyczne Szczegóły
Bydgoskie Towarzystwo Naukowe Szczegóły
Bydgoski Okręg Śpiewaczy Szczegóły
"Capella Pro Musica Antiqua" Szczegóły
Centralny Ośrodek Pedagogiczny
Szkolnictwa Artystycznego (COPSA)
Szczegóły
Chór "Alla Camera" Szczegóły
Chór "Allegrija" Szczegóły
Chór "Aperto" Szczegóły
Chór "Arion" Szczegóły
Chór "Astry" Szczegóły
Chór "Cantabile" Szczegóły
Chór "Cantate Domino" Szczegóły
Chór "Canto Grazioso" Szczegóły
Chór "Cantus" Szczegóły