Nazwa
Chór "Cantus Cordis" Szczegóły
Chór "Canzonetta" Szczegóły
Chór "Cecylia" Szczegóły
Chór "Cecylia" Szczegóły
Chór "Cecylia" przy parafii św.
Bartłomieja
Szczegóły
Chór "Echo" Szczegóły
Chór "Exsultate Deo" Szczegóły
Chór gimnazjum klasycznego Szczegóły
Chór "Halka" Szczegóły
Chór "Harmonia" Szczegóły
Chór "Harmonia" Szczegóły
Chór Kameralny Akademii Muzycznej w
Bydgoszczy
Szczegóły
Chór Kameralny "Astrolabium" Wyższej
Szkoły Bankowej w Toruniu
Szczegóły
Chór Katedralny Szczegóły
Chór Kościelny im. W. Żurowskiego w
Mogilnie
Szczegóły
Chór kościelny pod wezwaniem św.
Wojciecha w Trzemesznie
Szczegóły
Chór "Lutnia" Szczegóły
Chór "Lutnia" Szczegóły
Chór "Lutnia" przy Bazylice Chojnickiej Szczegóły
Chór męski "Echo" Szczegóły
Chór męski "Echo" Szczegóły
Chór męski "Halka" Szczegóły
Chór męski "Hasło" Szczegóły
Chór męski "Jedność" Szczegóły
Chór męski "Moniuszko" Szczegóły