Osoby

Janina Tatarska

Imię
Janina
Nazwisko
Tatarska
Drugie imię
-
Nazwisko rodowe
-
Nazwisko panieńskie
-
Data urodzenia
1956-3-31
Miejsce urodzenia
-
Data śmierci
0
Biografia

Dyplom studiów wyższych w specjalności teoria muzyki uzyskała w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu w 1980 roku. W latach 1981-1983 odbyła studia doktoranckie w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii otrzymała w 1990 roku na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu na podstawie rozprawy Łucjan Kamieński – muzykolog, kompozytor. Od 1993 roku kieruje Zakładem Teorii Muzyki w Akademii Muzycznej w Poznaniu, gdzie zatrudniona jest na stanowisku profesora AM. Organizuje ogólnopolskie i międzynarodowe konferencje naukowe. Aktywnie działa jako redaktor naukowy w Wydawnictwie Akademii Muzycznej. Od szeregu lat uczestniczy w pracach naukowych i artystycznych Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Podejmuje badania dotyczące m.in. polskiej kultury muzycznej XIX i XX wieku, środowiska kompozytorskiego Poznania w XX wieku oraz polskiej muzyki fortepianowej. Opublikowała ponad 50 artykułów o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Brała udział w kilkudziesięciu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych.

[Dane: 2006]

Atrybuty
Osoby:Teoretyk muzyki
Powiązane wydarzenia
 • Sesja Naukowa - Język-System-Styl-Forma część 2. Idea cykliczności w `Etiudach symfonicznych` op. 13 Roberta Schumanna Szczegóły
 • Sesja Naukowa - Język-System-Styl-Forma część 3. Do problemu kategorii narodowej w muzyce polskiej doby romantyzmu Szczegóły
 • Sesja naukowo-artystyczna - Język-System-Styl-Forma część 4. Wokół `Sonaty trzech planet` J. Astriaba Szczegóły
 • Sesja naukowo-artystyczna - Język-System-Styl-Forma część 5. Gatunek miniatury fortepianowej w twórczości Raoula Koczalskiego Szczegóły
 • 7. Ogólnopolska Konferencja Naukowa - "Język - System - Styl - Forma" Stefana Bolesława Poradowskiego odsłony twórczości Szczegóły
 • II Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne i jego archetyp Etiudy fortepianowe Karola Szymanowskiego – archetypiczna postać gatunku i jego transformacje Szczegóły
 • Międzynarodowa Sesja Naukowo-Artystyczna - Język-System-Styl-Forma część 6. Feliks Nowowiejski - gatunek, forma, styl. Do problematyki Szczegóły
 • IV Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne i jego rezonans „Etiudy” Chopina jako źródło inspiracji w twórczości kompozytorów polskich (Chopin’s "Etudes" as a source of inspiration in the works of Polish composers) Szczegóły
 • V Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne i jego konteksty Kontekstowe uwarunkowania gatunku etiudy fortepianowej / Contextual Conditions of Piano Etude Genre Szczegóły
Powiązane instytucje
 • Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego Szczegóły
Powiązane publikacje
 • Zeszyt Naukowy (10) AM w Bydgoszczy Idea cykliczności w "Etiudach symfonicznych" w formie wariacji op. 13 R. Schumanna, s. 43-52 Szczegóły
 • Zeszyt Naukowy (10) AM w Bydgoszczy Do problemu kategorii narodowej w muzyce polskiej doby romantyzmu, s. 183-190 Szczegóły
 • Dzieło muzyczne i jego archetyp (2) Etiudy fortepianowe Karola Szymanowskiego. Archetypiczność gatunku i jego transformacje, s. 113-123 Szczegóły
 • Dzieło muzyczne i jego rezonans (4) Etiudy Chopina jako źródło inspiracji w twórczości kompozytorów polskich (Chopin’s Études as the Inspiration Source in Works by Polish Composers); s. 97-110 Szczegóły
 • Dzieło muzyczne i jego konteksty (5) Kontekstowe uwarunkowania gatunku etiudy fortepianowej / Contextual Conditions of the Piano Etúde Genre Szczegóły