Osoby

Teresa Malecka

Imię
Teresa
Nazwisko
Malecka
Drugie imię
-
Nazwisko rodowe
-
Nazwisko panieńskie
-
Data urodzenia
-
Miejsce urodzenia
-
Biografia

Teoretyk muzyki, profesor Akademii Muzycznej w Krakowie, aktualnie prorektor ds. nauki i dydaktyki oraz kierownik Zakładu Analizy i Interpretacji Muzyki Akademii Muzycznej tej uczelni. W pracy naukowej skoncentrowana na muzyce rosyjskiej (M. Rimski-Korsakow, M. Musorgski), polskiej muzyce współczesnej (K. Penderecki, H.M. Górecki, Z. Bujarski), a wśród zagadnień teoretycznych na relacji Wort Ton oraz na związkach między sztukami w perspektywie semiotycznej. Ważniejsze publikacje: Słowo, obraz i dźwięk w twórczości Modesta Musorgskiego, 1996; Pederecki`s Hymn Glory to St. Daniil Prince of Moscov. On Intricacies of Genre and Culture, 1999; Między refleksją teoretyka a praktyką kompozytora. Rola tradycji w polskiej muzyce współczesnej, 2001; Między symfonią a pieśnią. Próba analizy integralnej Symfonii pieśni żałosnych H.M. Góreckiego, 2001; Zbigniew Bujarski. Kompozytor malarz, 2003. Bierze udział w licznych międzynarodowych sympozjach muzykologicznych oraz w konferencjach naukowych w wielu ośrodkach akademickich Polski. Jako członek ZKP aktywnie działała w zarządzie Sekcji Muzykologów. Jest członkiem wielu polskich i międzynarodowych stowarzyszeń muzycznych i muzykologicznych, także inicjatorem wielu międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych oraz innych przedsięwzięć organizowanych w Akademii Muzycznej w Krakowie, jak również redaktorem naukowym wielu książek prac zbiorowych wydawanych w tej uczelni.

[Dane: 2006]

Atrybuty
Osoby:Teoretyk muzyki
Powiązane wydarzenia
  • Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne, jego estetyka, struktura i recepcja Od obrazu do dźwięku. Inspiracje, transpozycje, interpretacje w „Obrazkach z wystawy” Modesta Musorgskiego Szczegóły
  • II Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne i jego archetyp Tożsamość gatunku a przesłanie. Twórczość Zbigniewa Bujarskiego Szczegóły
  • IV Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne i jego rezonans O rezonowaniu historii w życiu i twórczości Henryka Mikołaja Góreckiego (On the resonance of history in the life and artistic output of Henryk Mikołaj Górecki) Szczegóły
  • VI Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne i jego funkcje Muzyka Henryka Mikołaja  Góreckiego. Między wyznaniem a porozumieniem / The Music of Henryk Mikołaj Górecki: Between Confession and Communication Szczegóły
Powiązane instytucje
Powiązane publikacje
  • Dzieło muzyczne jego estetyka, struktura i recepcja (1) Od obrazu do dźwięku - inspiracje, transpozycje, interpretacje w "Obrazkach z wystawy" Musorgskiego, s. 137-148 Szczegóły
  • Dzieło muzyczne i jego archetyp (2) Tożsamość gatunku a przesłanie. Twórczość Zbigniewa Bujarskiego, s. 175-184 Szczegóły
  • Dzieło muzyczne i jego rezonans (4) O rezonowaniu historii w życiu i twórczości Henryka Mikołaja Góreckiego (On the Resonance of History in the Life and Art of H.M. Górecki); s. 205-228 Szczegóły
  • Dzieło muzyczne i jego funkcje (6) Muzyka Henryka Mikołaja Góreckiego: między wyznaniem a porozumieniem Szczegóły