Publikacje

Improwizacja w muzyce baroku

Podtytuł
-
Autor
-
Tłumacz
-
Wydawca
Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej w Bydogszczy
Tom/nakład
-
Opis

ISBN 83-920233-1-5

Pozycja 25, Wydanie I, Nakład 150, Format B5.

Rada Redakcyjna:
Zbigniew Bargielski,
Marek Jasiński,
Anna Nowak,
Violetta Przech.

Redakcja:
Michał Zieliński

Projekt okładki:
Tomasz Ratajczak

Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

Skład i Druk:
Zakład Poligraficzny SPRINT Tomasz Toczkiewicz

Atrybuty
Publikacje:Książki
Publikacje:Prace zbiorowe
Powiązane wydarzenia
 • II Seminarium Muzyki Dawnej - Improwizacja w muzyce barokowej Szczegóły
Powiązane instytucje
 • Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego wydawca Szczegóły
Powiązane osoby
 • Urszula Bartkiewicz Ewolucja idiomu improwizacyjnego w muzyce klawiszowej na przykładzie utworów z XVI i XVII wieku, s. 37-66 Szczegóły
 • Romana Agnel Istota i znaczenie gestu w operze i balecie XVII i XVIII wieku Szczegóły
 • Mark Kroll Poradnik wykonawcy muzyki XVII wieku - Instrumenty klawiszowe, s. 9-36 Szczegóły
 • Maria Erdman Klawikord w świetle wybranych aspektów praktyki improwizacji w muzyce klawiszowej epoki baroku, s. 67-80 Szczegóły
 • Radosław Marzec Wybrane zagadnienia dotyczące zdobnictwa we włoskiej muzyce klawiszowej epoki Baroku, s.81-100 Szczegóły
 • Bogumiła Gizbert-Studnicka Realizacja basso continuo w muzyce włoskiej XVII wieku - wybrane zagadnienia, s. 101-124 Szczegóły
 • Anna Sawicka Wybrane aspekty techniki improwizacji w utworach wiolonczelowych do końca XVIII wieku, s. 125-148 Szczegóły
 • Piotr Kusiewicz Istota właściwego pojmowania znacznia arii da capo w muzycznym wykształceniu śpiewaka, s. 149-156 Szczegóły
 • Romana Agnel Istota i znaczenie gestu w operze i balecie XVII i XVIII wieku, s. 157-170 Szczegóły
 • Michał Zieliński redaktor Szczegóły