Osoby

Michał Zieliński

Imię
Michał
Nazwisko
Zieliński
Drugie imię
-
Nazwisko rodowe
-
Nazwisko panieńskie
-
Data urodzenia
1965-3-28
Miejsce urodzenia
-
Data śmierci
2024-2-2
Miejsce śmierci
Bydgoszzcz
Biografia
Michał Zieliński w 1985 r. ukończył Szkołę Muzyczną II stopnia w Bydgoszczy w klasie oboju. W latach 1986-1991 studiował w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, początkowo na Wydziale Instrumentalnym (specjalność: gra na oboju), a od 1987 r. na Wydziale Kompozycji i Teorii Muzyki (teoria muzyki i kompozycja w klasie prof. F. Woźniaka). Po ukończeniu studiów został zatrudniony w macierzystej uczelni na stanowisku asystenta, prowadząc kursy instrumentacji i solfeżu. Poza działalnością dydaktyczną czynnie uczestniczy w sesjach i sympozjach naukowych organizowanych przez uczelnie muzyczne w Bydgoszczy, Krakowie i Warszawie; opublikował kilkanaście artykułów naukowych, szereg esejów i recenzji muzycznych; brał udział w kursach i seminariach kompozytorskich (International Bartók Seminar 1991 - Szombathely (Węgry); I Gdańskie Spotkania Młodych Kompozytorów - Gdańsk 1992). 
W 2004 roku obronił dysertację doktorską "Technika orkiestrowa Tadeusza Bairda" napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Macieja Gołąba, a w 2011 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego.
Jest kierownikiem artystycznym Zespołu Muzyki Dawnej "Collegium Vocale", który dał ponad 300 koncertów w kraju i za granicą (Dania, Szwecja, Niemcy, Białoruś), nagrał kilka audycji radiowych i telewizyjnych wspólnie z zespołem "Ars Nova" Jacka Urbaniaka, a także wydał siedem płyt kompaktowych.
Michał Zieliński jest twórcą dwóch mszy - Mszy na chór mieszany a cappella oraz Missy super cantiones profane. W pierwszej elementy chorału gregoriańskiego połączone zostały z muzyką jazzową. Druga, zdaniem kompozytora, jest "próbą reaktywowania renesansowej praktyki wykonawczej".
Anna Szarapka, Msza w twórczości kompozytorów Pomorza i Kujaw w: Czasy – Muzyka – Twórcy na Pomorzu i Kujawach, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2014, ss. 109-133.
Atrybuty
Osoby:Kompozytor
Osoby:Teoretyk muzyki
Osoby:Pracownik AM w Bydgoszczy
Osoby:Absolwent AM w Bydgoszczy
Powiązane media
 • Zieliński Michał - Okładka - Twórczość orkiestrowa Tadeusza Bairda w kontekście techniki instrumentacji autor publikacji Szczegóły
 • Foto Zieliński - Zieliński M. i Janicka-Słysz M. dr Michał Zieliński podczas III Międzynarodowego Sympozjum `Dzieło muzyczne jako fenomen dźwiękowy` Szczegóły
 • Foto JanickaSłysz-1 - Janicka-Słysz M. i Zieliński M. Szczegóły
 • Zieliński Michał - Okładka - Model mozartowskiej orkiestry symfonicznej Szczegóły
 • Afisz Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Muzyka dla dzieci" 19-20 IV 2023 Szczegóły
 • Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Muzyka dla dzieci" 19-20 IV 2023 uczestnik konferencji Szczegóły
 • Afisz-program Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Muzyka użytkowa" 27-29 IV 2022 uczestnik konferencji Szczegóły
Powiązane wydarzenia
 • Sympozjum Naukowe - Twórczość Beli Bartóka w 50. rocznicę śmierci kompozytora Bartóka a Kanon Polikleta - kilka uwag krytycznych na marginesie teorii Erno Lendvaia Szczegóły
 • Sesja Naukowa - Język-System-Styl-Forma część 2. Rola flażoletów w kształtowaniu indywidualnego charakteru brzmienia orkiestry Maurycega Ravela Szczegóły
 • Sesja Naukowa - Język-System-Styl-Forma część 3. Inspiracje jazzowe w muzyce europejskiej Szczegóły
 • Sesja naukowo-artystyczna - Język-System-Styl-Forma część 4. Stopień wykorzystania możliwości fakturalnych instrumentów smyczkowych w utworach symfonicznych Tadeusza Bairda do 1953 roku Szczegóły
 • Sesja naukowo-artystyczna - Język-System-Styl-Forma część 5. Nowe spojrzenie na formę `Elegei` Tadeusza Bairda Szczegóły
 • Sesja Naukowa - Język-System-Styl-Forma część 1. Geometryzacja struktury dźwiękowej jako przejaw wpływów kubistycznych na muzykę Igora Strawińskiego Szczegóły
 • Sesja Naukowa - Karol Szymanowski Kolorystyka dźwiękowa w utworach symfonicznych Karola Szymanowskiego Szczegóły
 • Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne, jego estetyka, struktura i recepcja „Cassazione per orchestra” Tadeusza Bairda – między tradycją a nowoczesnością Szczegóły
 • 7. Ogólnopolska Konferencja Naukowa - "Język - System - Styl - Forma" Tadeusz Baird - romantyk w okowach modernizmu Szczegóły
 • II Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne i jego archetyp Klasycyzujący nurt w twórczości Maurycego Ravela Szczegóły
 • III Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne jako fenomen dźwiękowy Symbolika liczb i jej znaczenie w percepcji słuchowej (na przykładzie motetu "Nuper rosarum flores" Guillaume'a Dufaya) Szczegóły
 • Międzynarodowa Sesja Naukowo-Artystyczna - Język-System-Styl-Forma część 6. Kolorystyka instrumentalna w neoklasycznych utworach orkiestrowych Tadeusza Bairda Szczegóły
 • IV Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne i jego rezonans „Ma Mere l`Oye” Maurycego Ravela - od fortepianowego oryginału do orkiestrowej feerii barw (Maurice Ravel’s `Ma Mere l`Oye` – from the piano original to the orchestral extravaganza of colour) Szczegóły
 • V Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne i jego konteksty „Le Tombeau de Couperin” Maurycego Ravela – geneza i konteksty / Maurice Ravel’s “Le Tombeau de Couperin” – origin and contexts Szczegóły
 • VI Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne i jego funkcje Renesansowa polifonia sakralna – między liturgiczną a estetyczną funkcją dzieła / Renaissance Sacred Poliphony: Between the Liturgical and Aesthetic Functions of a Musical Work Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 42 - z cyklu "Debiuty" - "Młodzi kompozytorzy Bydgoszczy kompozytor Szczegóły
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Polscy kompozytorzy muzyki chóralnej" - "Moja piosnka - wokół muzyki Józefa Świdra" Szczegóły
 • VII Międzynarodowe Sympozjum - Chopinowskie tropy i echa: recepcja dzieła Chopina w twórczości muzycznej Orkiestrowe transkrypcje utworów Chopina – aspekt aksjologiczny / Orchestral transcriptions of Chopin’s pieces – the axiological aspect Szczegóły
 • 18. Ogólnopolska Sesja Naukowa "Czasy — muzyka — twórcy" referent Szczegóły
Powiązane instytucje
 • Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego pracuje od 1990 Szczegóły
 • Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk doktorat w 2004 Szczegóły
 • Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego absolwent z 1991 Szczegóły
 • Collegium Vocale Bydgoszcz członek zespołu - tenor; kierownik artystyczny Szczegóły
Powiązane publikacje
 • Zeszyt Naukowy (5) AM w Bydgoszczy Technika orkiestrowa w utworach symfonicznych Karola Szymanowskiego, s. 95-110 Szczegóły
 • Zeszyt Naukowy (8) AM w Bydgoszczy Geometryzacja struktury dźwiękowej jako przejaw wpływów kubistycznych na muzykę Igora Strawińskiego, s. 49-62 Szczegóły
 • Zeszyt Naukowy (10) AM w Bydgoszczy Rola flażoletów w kształtowaniu indywidualnego brzmienia orkiestry Maurycego Ravela, s. 85-103 Szczegóły
 • Zeszyt Naukowy (10) AM w Bydgoszczy Inspiracje jazzowe w muzyce europejskiej, s. 207-217 Szczegóły
 • Zeszyt Naukowy (12) AM w Bydgoszczy Stopień wykorzystania możliwości technicznych instrumentów smyczkowych w utworach symfonicznych Tadeusza Bairda do 1953 roku, s. 141-164 Szczegóły
 • Język, system, styl, forma w muzyce (VI i VII) Tadeusz Baird - romantyk w okowach modernizmu, s. 137-156 Szczegóły
 • Dzieło muzyczne jego estetyka, struktura i recepcja (1) "Cassazione per orchestra" Tadeusza Bairda - neoklasyczna dodekafonia, s. 221-230 Szczegóły
 • Twórczość orkiestrowa Tadeusza Bairda w kontekście techniki instrumentacji autor Szczegóły
 • Z dziejów opery w Bydgoszczy 1956-1994 redaktor Szczegóły
 • Improwizacja w muzyce baroku redaktor Szczegóły
 • Dzieło muzyczne i jego archetyp (2) Klasycyzujący nurt w twórczości Maurycego Ravela, s. 83-94 Szczegóły
 • Wielka Filharmonia. Filharmonia Pomorska w latach 1953-1990 redaktor Szczegóły
 • Dzieło muzyczne jako fenomen dźwiękowy (3) Symbolika liczb i jej znaczenie w percepcji słuchowej (na przykładzie motetu „Nuper rosarum flores” Guillaume’a Dufaya), s. 83-94 Szczegóły
 • Dzieło muzyczne i jego rezonans (4) „Ma Mère l’Oye” Maurycego Ravela. Od fortepianowego oryginału do orkiestrowej feerii barw (Maurice Ravel’s “Ma Mère l’Oye”. From the Piano Original to the Orchestral Extravaganza of Colour); s. 121-134 Szczegóły
 • Musica Varia redaktor Szczegóły
 • Dzieło muzyczne i jego konteksty (5) „Le Tombeau de Couperin” Maurycego Ravela – geneza i konteksty / “Le Tombeau de Couperin” by Maurice Ravel: Its Genesis and Context Szczegóły
 • Model mozartowskiej orkiestry symfonicznej autor Szczegóły
 • Dzieło muzyczne i jego funkcje (6) Renesansowa polifonia sakralna. Między liturgiczną a estetyczną funkcją muzyki Szczegóły
 • Traces and Echoes of Chopin's work (7) Orchestral Transcriptions od Chopins Works - The Axiological Aspect. /Orkiestrowe transkrypcje utworów Chopina - aspekt aksjologiczny Szczegóły
 • Czasy-Muzyka-Twórcy redaktor, autor rozdziału Na fraszki Jana z Czarnolasu — odrodzony renesans Szczegóły
 • Czasy-Muzyka-Twórcy Anna Szarapka, Msza w twórczości kompozytorów Pomorza i Kujaw Szczegóły
 • Kompozytorzy w Bydgoszczy. redaktor Szczegóły