Osoby

Barbara Mielcarek-Krzyżanowska

Imię
Barbara
Nazwisko
Mielcarek-Krzyżanowska
Drugie imię
-
Nazwisko rodowe
-
Nazwisko panieńskie
Mielcarek
Data urodzenia
1976-7-25
Miejsce urodzenia
Bydgoszcz
Data śmierci
0
Biografia

Teoretyk muzyki, muzykolog. Absolwentka Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy (2000) oraz Katedry Muzykologii Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (2004). Od roku 2001 związana z bydgoską uczelnią muzyczną, gdzie obecnie pracuje na stanowisku asystenta oraz włącza się w organizowanie festiwali, sympozjów i kursów. Czynnie uczestniczy w projektach badawczych Katedry Teorii Muzyki oraz Pracowni Kultury Muzycznej Pomorza i Kujaw. Od 2001 roku współpracuje z Pałacem Młodzieży w Bydgoszczy jako wykładowca i juror cyklu imprez „Forum Edukacji Humanistycznej Paidea”.

Music theorist and musicologist. Graduate of the Department of Composition and Music Theory at the Feliks Nowowiejski Academy of Music in Bydgoszcz (2000) and the Department of Musicology, the Faculty of History at Adam Mickiewicz University in Poznań (2004). Since 2001 she has been affiliated with the Academy of Music in Bydgoszcz, where at present she works as an assistant professor and involves herself in the organization of festivals and symposiums. She actively participates in research projects at the Academy. Since 2001 she has cooperated with the Young Community Center in Bydgoszcz as a lecturer and juror of the cycle of events, „Forum for Humanistic Education Paidea”.

Atrybuty
Osoby:Teoretyk muzyki
Osoby:Muzykolog
Osoby:Pracownik AM w Bydgoszczy
Osoby:Absolwent AM w Bydgoszczy
Powiązane media
 • Afisz Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Muzyka dla dzieci" 19-20 IV 2023 kierownik naukowy konferencji Szczegóły
 • Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Muzyka dla dzieci" 19-20 IV 2023 kierownik naukowy konferencji Szczegóły
 • Afisz-program Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Muzyka użytkowa" 27-29 IV 2022 kierownik naukowy konferencji Szczegóły
Powiązane wydarzenia
 • Sesja Naukowa (4) z cyklu "Muzyka i życie muzyczne na Pomorzu i Kujawach" - Śpiewactwo polskie na Ziemi Bydgoskiej Działalność Chóru "Arion" Szczegóły
 • Sesja Naukowa (5) z cyklu "Muzyka i życie muzyczne na Pomorzu i Kujawach" - Tradycje muzyki instrumentalnej na Pomorzu i Kujawach Kolekcja fortepianów Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy Szczegóły
 • Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne, jego estetyka, struktura i recepcja Zagadnienie folkloru w twórczości kompozytorów polskich lat 1945-1956 w świetle publikacji muzykologicznych Szczegóły
 • 10. Jubileuszowa Ogólnopolska Sesja Naukowa - Muzyczne Wydarzenia 1945-2005 Bydgoskie Wieczory Organowe u oo. Jezuitów Szczegóły
 • 7. Międzynarodowa Sesja Naukowa z cyklu "Muzyka i życie muzyczne Pomorza i Kujaw" - "Muzyka i media" Muzyka na łamach "Bydgoskiego Informatora Kulturalnego" Szczegóły
 • 8. Ogólnopolska Sesja Naukowa z cyklu "Muzyka i życie muzyczne Pomorza i Kujaw" - Instytucje i stowarzyszenia Bractwa przyklasztorne i ich działalność muzyczna w XVIII-wiecznej Bydgoszczy Szczegóły
 • 9. Ogólnopolska Sesja Naukowa z cyklu "Muzyka i życie muzyczne Pomorza i Kujaw" - Muzyczne wydarzenia do roku 1945 Igrzyska kulturalno-artystyczne w Nakle (1937) Szczegóły
 • II Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne i jego archetyp Stanisław Wiechowicz i jego inspiracje folklorem Szczegóły
 • Międzynarodowa Sesja Naukowo-Artystyczna - Język-System-Styl-Forma część 6. System teoretyczny ludów Papui i Nowej Gwinei Szczegóły
 • 12. Międzynarodowa Sesja Naukowa - Nauczyciele muzyki na Pomorzu i Kujawach Franciszek Templin Szczegóły
 • IV Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne i jego rezonans Karola Szymanowskiego idea folkloryzmu jako inspiracja twórcza (Karol Szymanowski’s idea of folklore as a source of artistic inspiration) Szczegóły
 • V Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne i jego konteksty Folkloryzm wobec kategorii rasy i narodowości / Folklorism and the Categories of Human Race and Nationality Szczegóły
 • VI Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne i jego funkcje Między afirmacją a negacją. „Sinfonia rustica” Andrzeja Panufnika / Andrzej Panufnik's ”Sinfonica Rustica”: Between Affirmation and Negation Szczegóły
Powiązane instytucje
 • Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego pracuje od 2002 Szczegóły
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza absolwentka muzykologii (2004) Szczegóły
 • Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego absolwentka z 2000 Szczegóły
Powiązane publikacje
 • Zeszyt Naukowy (14) AM w Bydgoszczy Działalność Chóru "Arion", s. 257-266 Szczegóły
 • Zeszyt Naukowy (15) AM w Bydgoszczy Kolekcja fortepianów Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, s. 115-122 Szczegóły
 • Muzyka i media na Pomorzu i Kujawach Problematyka muzyczna na łamach "Bydgoskiego Informatora Kulturalnego", s. 55-62 Szczegóły
 • Dzieło muzyczne jego estetyka, struktura i recepcja (1) Zagadnienie folkloru w twórczości kompozytorów polskich lat 1945-1956 w świetle publikacji muzykologicznych Szczegóły
 • Muzyka w instytucjach i stowarzyszeniach na Pomorzu i Kujawach Aktywność muzyczna stowarzyszeń działających przy klasztorze Karmelitów w XVIII-wiecznej Bydgoszczy, s. 83-92 Szczegóły
 • Język, system, styl, forma w muzyce (VI i VII) redaktor Szczegóły
 • Muzyka w instytucjach i stowarzyszeniach na Pomorzu i Kujawach redaktor Szczegóły
 • Dzieło muzyczne i jego archetyp (2) Stanisław Wiechowicz i jego inspiracje folklorem, 125-134 Szczegóły
 • Wydarzenia muzyczne na Pomorzu i Kujawach Igrzyska kulturalno-artystyczne w Nakle (1937), s. 75-89 Szczegóły
 • Wydarzenia muzyczne na Pomorzu i Kujawach Bydgoskie Wieczory Organowe u Ojców Jezuitów, s. 431-438 Szczegóły
 • Dzieło muzyczne i jego rezonans (4) Karola Szymanowskiego idea folkloryzmu jako inspiracja twórcza (Karol Szymanowski’s Idea of Folklorism as Creative Inspiration); s. 85-96 Szczegóły
 • Nauczyciele muzyki na Pomorzu i Kujawach Franciszek Templin; s. 309-322 Szczegóły
 • Dzieło muzyczne i jego konteksty (5) Folkloryzm wobec kategorii rasy i narodowości / Folklorism and the Categories of Human Race and Nationality Szczegóły
 • Dzieło muzyczne i jego funkcje (6) Między afirmacją a negacją. „Sinfonia rustica” Andrzeja Panufnika Szczegóły