Publikacje

Zeszyt Naukowy (14) AM w Bydgoszczy

Podtytuł
Śpiewactwo polskie na Ziemi Bydgoskiej (4)
Autor
-
Tłumacz
-
Wydawca
Wydawnictwo Uczelniane AM w Bydgoszczy
Tom/nakład
-
Opis

ISSN 1230-2708

 Pozycja 20, Wydanie I, Nakład 200, Format B5.

Rada Redakcyjna:
prof. Franciszek Woźniak
prof. dr Anna Nowak
mgr Katarzyna Delert-Kalisz

Publikacja dofinansowana przez Komitet Badań Naukowych

Skład i Druk: UNIKOLOR

 

Atrybuty
Publikacje:Zeszyty Naukowe AM
Publikacje:Książki
Powiązane media
 • Afisz Sesja - Śpiewactwo polskie na ziemi bydgoskiej Szczegóły
Powiązane wydarzenia
 • Sesja Naukowa (4) z cyklu "Muzyka i życie muzyczne na Pomorzu i Kujawach" - Śpiewactwo polskie na Ziemi Bydgoskiej Szczegóły
Powiązane instytucje
 • Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego wydawca Szczegóły
 • Pracownia Kultury Muzycznej Pomorza i Kujaw Szczegóły
Powiązane osoby
 • Zenon Warczyński Zarys dziejów społecznego ruchu śpiewaczego na Ziemi Bydgoskiej w 100-lecie powstania Okręgu Bydgoskiego, s. 6-21 Szczegóły
 • Teresa Brodniewicz Wielkopolski Związek Śpiewaczy w latach 1892-1939, s. 22-30 Szczegóły
 • Elżbieta Szczurko Pomorski Związek Śpiewaczy - amatorski ruch chóralny w Toruniu w latach 1912-2000, 31-50 Szczegóły
 • Franciszek Mincer Historiografia śpiewactwa polskiego w byłym zaborze pruskim (ze szczególnym uwzględnieniem regionu bydgoskiego), s. 51-59 Szczegóły
 • Barbara Janiszewska-Mincer Cenzura pruska wobec polskiej pieśni patriotycznej w latach 1850-1920, s. 60-66 Szczegóły
 • Barbara Gogol-Drożniakiewicz Polskie pieśni w repertuarze szkolnym mniejszości niemieckiej w Bydgoszczy w latach 1920-1939, s. 67-76 Szczegóły
 • Krystyna Dzwonkowska Święta Cecylia - patronka muzyki i chórów, s. 77-82 Szczegóły
 • Zenon Warczyński Chóry kościelne działające w Bydgoszczy w latach 1900-1939, s. 83-88 Szczegóły
 • Anna Szarapka Chóry kościelne działające w Bydgoszczy w latach 1945-2000, s. 89-101 Szczegóły
 • Rajmund Kuczma Nie zrzeszone amatorskie zespoły chóralne w Bydgoszczy w latach 1920-1939, s. 102-121 Szczegóły
 • Rajmund Kuczma Dyrygenci chórów bydgoskich w latach 1920-1939, s. 122-133 Szczegóły
 • Ewelina Boesche-Kopczyńska Dyrygenci chórów bydgoskich w latach 1920-1939, s. 122-133 Szczegóły
 • Rajmund Kuczma Amatorskie zespoły wokalne w Bydgoszczy w latach 1920-1939, s. 134-140 Szczegóły
 • Aleksandra Kłaput-Wiśniewska Repertuar zawodów śpiewaczych i popisów chóralnych okresu międzywojennego na podstawie dokumentów Zygmunta Gabriela Urbanyi`ego, s. 141-146 Szczegóły
 • Mirosława Cieśnik Zespoły chóralne działające w Inowrocławiu od połowy XIX wieku do współczesności (zarys), s. 147-178 Szczegóły
 • Anna Janosz-Olszowy Amatorski ruch chóralny w Grudziądzu - przeszłość i teraźniejszość, s. 179-185 Szczegóły
 • Ryszard Nowicki Działalność szubińskiego chóru "Halka" w latach 1945-1964, s. 186-192 Szczegóły
 • Maria Markiewicz Działalność artystyczno-promocyjna Chóru Męskiego "Moniuszko" w Żninie w latach 1909-1999, s. 193-198 Szczegóły
 • Mariusz Kończal Chór męski "Hasło" - historia i współczesność. 80 lat działalności artystycznej, s. 199-217 Szczegóły
 • Alicja Weber 117 lat działalności Towarzystwa Śpiewu "Halka" w Bydgoszczy, s. 218-256 Szczegóły
 • Barbara Mielcarek-Krzyżanowska Działalność Chóru "Arion", s. 257-266 Szczegóły
 • Małgorzata Królak-Radziejewska Działalność chóru operowego w Bydgoszczy, s. 267-277 Szczegóły
 • Eulalia Ryszkowska Muzyka chóralna w zbiorach muzycznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, s. 278-287 Szczegóły
 • Katarzyna Delert-Kalisz redaktor Zeszytu Szczegóły