Publikacje

Tytuł
Z dziejów muzyki polskiej 4 Szczegóły
Z dziejów muzyki polskiej 5 Szczegóły
Z dziejów muzyki polskiej 6 Szczegóły
Z dziejów muzyki polskiej 7 Szczegóły
Z dziejów muzyki polskiej 8 Szczegóły
Z dziejów muzyki polskiej 9 Szczegóły
Z dziejów opery w Bydgoszczy 1956-1994 Szczegóły
Zeszyt Naukowy (10) AM w Bydgoszczy Szczegóły
Zeszyt Naukowy (11) AM w Bydgoszczy Szczegóły
Zeszyt Naukowy (12) AM w Bydgoszczy Szczegóły
Zeszyt Naukowy (13) AM w Bydgoszczy Szczegóły
Zeszyt Naukowy (14) AM w Bydgoszczy Szczegóły
Zeszyt Naukowy (15) AM w Bydgoszczy Szczegóły
Zeszyt Naukowy (1) AM w Bydgoszczy Szczegóły
Zeszyt Naukowy (2) AM w Bydgoszczy Szczegóły
Zeszyt Naukowy (3) AM w Bydgoszczy Szczegóły
Zeszyt Naukowy (4) AM w Bydgoszczy Szczegóły
Zeszyt Naukowy (5) AM w Bydgoszczy Szczegóły
Zeszyt Naukowy (6) AM w Bydgoszczy Szczegóły
Zeszyt Naukowy (7) AM w Bydgoszczy Szczegóły
Zeszyt Naukowy (8) AM w Bydgoszczy Szczegóły
Zeszyt Naukowy (9) AM w Bydgoszczy Szczegóły
Życie muzyczne Bydgoszczy w latach
1920-1939
Szczegóły