Osoby

Zuzana Martinakova-Rendekova

Imię
Zuzana
Nazwisko
Martinakova-Rendekova
Drugie imię
-
Nazwisko rodowe
-
Nazwisko panieńskie
-
Data urodzenia
-
Miejsce urodzenia
-
Biografia

wł. Martináková-Rendeková Zuzana

Docent Akademii Sztuk w Bańskiej Bystrzycy. Studiowała w Akademii Muzyki i Sztuk Dramatycznych w Bratysławie na Wydziale Teorii Muzyki i Krytyki (1977-1982). Tytuł doktora uzyskała w Instytucie Muzykologii Słowackiej Akademii Nauk (1989). Pracownikiem naukowym tej instytucji była do 1995 r. W latach 1984-2003 pracowała jako wykładowca analizy muzycznej, teorii muzyki, estetyki i muzykologii systematycznej w Akademii Muzyki i Sztuk Dramatycznych w Bratysławie, a także wykładała muzykę słowacką w ramach programu TEMPUS na Politechnice w Nottingham (1992). Jako stypendystka Alexander von Humboldt-Stiftung prowadziła w latach 1992-1993 badania w Niemczech w Institut der Musikalischen Terminologie we Freiburgu i w latach 1993-1994 na Universitecie we Freiburgu (Muzykologia historyczna). Od 1997 wykłada analizę muzyczną, teorię muzyki i muzykę dwudziestowieczną na Wydziale Muzyki Akademii Sztuk w Bańskiej Bystrzycy. Prowadzi badania w obszarze dwudziestowiecznej modalności, muzykologii systematycznej, teorii systemów i synergetyki, stylów i twórczości kompozytorów dwudziestowiecznych. Napisała kilka książek, szereg artykułów i prac badawczych.

Ass. Professor at the Academy of Arts in Banská Bystrica. Studied at the Academy of Music and Dramatic Arts in Bratislava in the Department of Music Theory and Critique (1977-1982). She obtained her doctor's degree at the Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences (1989) and was a scientific researcher at this institution till 1995. In 1984-2003 she was a lecturer in music analysis, music theory, aesthetics and quantitative musicology at the Academy of Music and Dramatic Arts in Bratislava and lectured in Slovak music as part of the framework of the TEMPUS program at the Polytechnic School in Nottingham (1992). She was granted a scholarship by Alexander von Humboldt-Stiftung for scientific research in Germany at Institut der Musikalischen Terminologie in Freiburg (1992-1993) and at Universität (Historische Musikwissenschaft) in Freibung (1993-1994). Since 1997 she has been lecturing in music analysis, music theory and the 20th Century Music at the Faculty of Music of the Academy of Arts in Banská Bystrica. She has made investigations in the field of modality of 20th century, quantitative musicology, systems theory and synergy, styles and composers of the 20th century and has written several books, studies and articles.

Atrybuty
Osoby:Teoretyk muzyki
Powiązane media
 • Foto Martinakova - Martinakova-Rendekova Zuzana podczas III Międzynarodowego Sympozjum `Dzieło muzyczne jako fenomen dźwiękowy` Szczegóły
 • Foto Lupa_Martinakova - Lupa A. i Martinakova-Rendekova Z. Szczegóły
 • Foto Nowak_Martinakova - Nowak A. i Martinakova-Rendekova Z. Szczegóły
Powiązane wydarzenia
 • Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne, jego estetyka, struktura i recepcja Zastosowanie teorii systemów do muzyki i dzieła muzycznego (struktura, procesy, funkcje) Szczegóły
 • II Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne i jego archetyp Archetyp w dziele muzycznym: wynik świadomości czy nieświadomości? Szczegóły
 • III Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne jako fenomen dźwiękowy Rezonans morficzny i dźwiękowe uniwersum muzyki Szczegóły
 • IV Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne i jego rezonans Criteria for positive reception of a musical work: Do they exist? (Kryteria pozytywnej recepcji dzieła muzycznego: Czy istnieją?) Szczegóły
 • V Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne i jego konteksty Systems Theoretical Approach to the System Musical Work and its Environment / Systemy teoretyczne wobec systemu dzieła muzycznego i jego otoczenia Szczegóły
 • VI Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne i jego funkcje The Relationships between Music Functions and the Requirements of Environment / Zależności między funkcjami muzyki a uwarunkowaniami środowiska Szczegóły
 • VII Międzynarodowe Sympozjum - Chopinowskie tropy i echa: recepcja dzieła Chopina w twórczości muzycznej Slovak composers’ works influenced by Chopin / Dzieła kompozytorów słowackich inspirowane Chopinem Szczegóły
Powiązane instytucje
 • Akademia Sztuk (Academy of Arts in Banská Bystrica) Słowacja Szczegóły
Powiązane publikacje
 • Dzieło muzyczne jego estetyka, struktura i recepcja (1) Zastosowanie teorii systemów do muzyki i dzieła muzycznego (struktura, procesy, funkcje), s. 59-78 Szczegóły
 • Dzieło muzyczne i jego archetyp (2) Archetyp w dziele muzycznym: wynik świadomości czy nieświadomości?, s. 25-34 Szczegóły
 • Dzieło muzyczne jako fenomen dźwiękowy (3) Rezonans morficzny i dźwiękowe uniwersum muzyki, s. 37-46 Szczegóły
 • Dzieło muzyczne i jego rezonans (4) Criteria for Positive Reception of a Musical Work: Do They Exist? (Czy istnieją kryteria pozytywnej recepcji dzieła muzycznego?); s. 21-32 Szczegóły
 • Dzieło muzyczne i jego konteksty (5) A Systems Theoretical Approach to the System of Music and its Environment / Zastosowanie teorii systemów do badania systemu Muzyki i jej środowiska Szczegóły
 • Dzieło muzyczne i jego funkcje (6) Relationships between music functions and the requirements of the environment Szczegóły
 • Traces and Echoes of Chopin's work (7) Slovak Composers Influenced by Chopin. /Twórczość kompozytorów słowackich inspirowana Chopinem Szczegóły