Instytucje

OPERA NOVA

Data rozpoczęcia działalności
1956-9-21
Data zakończenia działalności
-
Adres
ul. Marszałka Focha 5
Opis

OPERA NOVA w Bydgoszczy - jedna z dziesięciu scen operowych w Polsce i jedyny teatr muzyczny na terenie Kujaw i Pomorza, należy do najważniejszych instytucji artystycznych regionu. Obecnie uważana przez artystów i znawców życia muzycznego za jeden z najlepszych teatrów operowych na kulturalnej mapie Polski. Wszystko zaczęło się od Studia Operowego, którego pierwsze przedstawienie "Flis" i "Verbum nobile" w 1956 r. Moniuszki oraz "Wesele w Ojcowie" Kurpińskiego dało początek odległej jeszcze w czasie państwowej operze, a kolejne starania środowiska artystycznego doprowadziły do powstania jednego z najnowocześniej wyposażonych teatrów operowych. Jego kompletne wykończenie zapowiadane jest na październik 2006 r., kiedy bydgoska Opera obchodzić będzie jubileusz pięćdziesięciolecia swego istnienia.
Data 21 września 1956 roku wyznaczyła przed laty datę narodzin nowej placówki muzycznej w Bydgoszczy. W marcu 1959 Studio Operowe przekształcono w Teatr Muzyczny Opery i Operetki a już 1 marca 1960 roku placówka ta została upaństwowiona. W 1963 roku utworzono własną orkiestrę (do tej pory korzystano z muzyków Filharmonii). W 1964 r. nastąpiła zmiana nazwy instytucji na: Opera i Operetka, w 1980 r. na: Państwowa Opera, natomiast w sezonie 1990/1991 na: Opera Nova w Bydgoszczy. Opera w Bydgoszczy niemal natychmiast zyskała sławę miejsca, gdzie można bez przeszkód kształcić swój głos i zdobywać doświadczenia artystyczne. Tu odnosiły swoje pierwsze sukcesy i zaczynały wielką karierę: Barbara Zagórzanka, Bożena Betley-Sieradzka, Bożena Kinasz-Mikołajczak, Lidia Skowron, Monika Olkisz-Chabros jak też śpiewacy Józef Stępień, Florian Skulski, Bronisław Pekowski. Obok nich gościli najwięksi artyści operowi : Antonina Kawecka, Teresa Żylis-Gara, Wiesław Ochman, Bernard Ładysz, Bogdan Paprocki, Ryszard Tarasewicz i później, na nowej operowej scenie: m.in. Małgorzata Walewska, Adam Kruszewski, Ko Seng Hyoun.
Dziś bydgoska Opera to imponujący obiekt, którego trzy kamienne kręgi malowniczo położone w zakolu Brdy, w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta, stały się jednym z symboli miasta. W największym, I. kręgu, przeznaczonym dla publiczności, znajdują się:
- sala kameralna, nosząca imię prof. Felicji Krysiewiczowej, animatorki życia operowego w Bydgoszczy po II wojnie światowej i niestrudzonej orędowniczki powstania w naszym mieście sceny operowej na 120 miejsc (składanych za naciśnięciem przycisku), wykorzystywana dotąd jako sala kinowa przy projekcjach oper zarejestrowanych na DVD;
- duża sala - o doskonałej akustyce, z amfiteatralną widownią na 803 miejsca, a imponujące rozmiary jej sceny (głębokość do 22 m, szerokość 25 m) jak również zainstalowane na niej najnowocześniejsze urządzenia techniczne sterowane komputerowo (system oświetleniowy, 4 zapadnie, scena obrotowa), stwarzają wspaniałe możliwości inscenizacyjne.
Znalazło to potwierdzenie w niezwykle efektownych premierach ostatniej dekady . Stałą ambicją teatru jest pozyskiwanie znakomitych realizatorów i zapewne z tego powodu kolejne premiery OPERY NOVA przyjmowane są z wielkim uznaniem rzeszy melomanów, jak i fachowej krytyki.
Przestrzenne wnętrza foyer służą także czasowym wystawom, związanym tematycznie z prezentowanymi spektaklami np. wystawa poświęcona Goethemu w 170. rocznicę śmierci i prezentacja powiązań literatury z muzyką przy okazji spektakli "Mefistofelesa" Arrigo Boito, ekspozycja liryki hiszpańskiej podczas opery "Trubadur", wystawa malarstwa inspirowana Indiami przy "Lakmé" i in.

Przedsięwzięciem, które najbardziej rozsławiło muzyczną Bydgoszcz jest stworzony w 1994 r. BYDGOSKI FESTIWAL OPEROWY. Impreza, której inicjatorem jest dyrektor Opery Nova, Maciej Figas, dokonała rzeczy z pozoru niemożliwej: wniosła życie w budowany od lat 70.-tych (!) gmach bydgoskiej Opery, natchnęła entuzjazmem ku temu projektowi władze, sponsorów i społeczność regionu Pomorza i Kujaw. W efekcie Bydgoski Festiwal Operowy dziś odbywa się już w jednym z najnowocześniej wyposażonych polskich teatrów muzycznych. Od lat dwa festiwalowe tygodnie to czas spotkań twórców, ludzi kultury z entuzjastami opery, operetki, musicalu, baletu (dotychczasowe edycje festiwalowe zgromadziły ponad 80 tysięcy widzów) oraz znakomita forma promocji tych sztuk.
Premiery w wykonaniu bydgoskiego zespołu, które w ciągu minionej dekady były tu prezentowane, należały do najciekawszych polskich dokonań tego gatunku: "Nabucco" (reż. R. Peryt), "La Traviata" (reż. B. Igesz), "Trubadur" (reż. M. Korwin) Verdiego, "Turandot" Pucciniego (reż. Weiss-Grzesiński), "Don Giovanni" Mozarta (reż. J.Stokalska), "Opowieści Hoffmanna" Offenbacha (reż. W. Zawodziński), "Carmen" Bizeta (reż. B. Igesz), "Mefistofeles" Boito (reż. T. Konina), "Hrabina Marica" Kálmána i "Tosca" G. Pucciniego (reż. Laco Adamik), "Lakmé" (reż. Krzysztof Kelm). Podkreślić też należy, iż tylko na naszej scenie można obecnie w Polsce usłyszeć opery: "Mefistofelesa" Boito (reż.Tomasz Konina), "Opowieści Hoffmanna" Offenbacha (reż.Waldemar Zawodziński), "Lakmé" Léo Delibes'a (reż. Krzysztof Kelm), która po 47. latach powróciła do repertuaru w 2005 r. oraz oratorium "Mesjasz" Händla zrealizowane w wersji scenicznej przez R. Peryta.
[Źródło: Opera NOVA]

 

Studio Operowe
Na początku grudnia 1955 roku ówczesny kierownik Wydziału Upowszechniania przy Wojewódzkim Wydziale Kultury, Czesław Piekarczyk, przywiózł z Warszawy wiadomość, iż Ministerstwo Kultury i Sztuki zamierza (w 1957 roku) zorganizować operetkę w Szczecinie lub w Bydgoszczy. W związku z tym 15 grudnia 1955 r. zwołał on zebranie, na które zaproszeni zostali członkowie Bydgoskiego Towarzystwa Muzycznego (m.in.: Z. Wendyński, K. Pałubicki, F. Krysiewiczowa, J. Prekier, S. Turowski). Zaproponowano powstanie na terenie Bydgoszczy STUDIA OPEROWEGO, które otwarto 5 stycznie 1956 r. (kierownictwo Zdzisława Wendyńskiego) W styczniu 1956 roku mecenas Jan Prekier zaproponował zorganizowanie chóru operowego znanemu bydgoskiemu chórmistrzowi - Antoniemu Rybce. W połowie lutego 1956 r. w pomieszczeniach Społecznego Ogniska Artystycznego przy Al. I Maja przeprowadzono przesłuchania i rejestrację kandydatów; wybrano 60 chórzystów, których podzielono na sekcje (kierownicy sekcji: Czesław Kabaciński, Michał Kinasz, Jan Bukowski, Antoni Rybka). 1 stycznia 1958 roku Zarząd Towarzystwa Muzycznego postanowił zaangażować chórzystów na 1/2 etatu. Debiut sceniczny chóru, to uczestnictwo w pierwszych premierach: operach S. Moniuszki Flis i Verbum nobile (21 września 1956). Dobry poziom artystyczny prezentowanych przedstawień, duże zainteresowanie mieszkańców Bydgoszczy spektaklami Studia operowego oraz polepszające się warunki do działalności artystycznej spowodowały, że staraniem Towarzystwa Muzycznego 3 marca 1959 r. na premierze J. Offenbacha Opowieści Hoffmanna przekształcono Studio w TEATR MUZYCZNY OPERY I OPERETKI 22 lutego 1960 r. na podstawie Uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Bydgoszczy przemianowano ponownie bydgoską scenę na państwowe przedsiębiorstwo PAŃSTWOWY TEATR MUZYCZNY OPERTY I OPERETKI, a w 1964 r. nastąpiła kolejna zmiana nazwy instytucji na OPERA I OPERETKA W BYDGOSZCZY. 1 września 1979 r. teatr bydgoski otrzymał nazwę Państwowa Opera w Bydgoszczy (w 1990 zmieniną przez dyr. A. Jurczyka na OPERA 'NOVA' w Bydgoszczy), a funkcję dyrektora i kierownika artystycznego powierzono Adamowi Pałce - chórmistrzowi i dyrygentowi z Krakowa. W latach 1981-1990 dyrektorem opery była Alicja Weber Po 27 latach pracy z chórem operowym w 1983 roku Antoni Rybka odchodzi na zasłużoną emeryturę. Funkcję kierownika przejmuje wówczas na rok Czesław Kaczmarek. W sezonie artystycznym 1984/85 na stanowisko to zatrudniono Henryka Wierzchonia, który z przerwą w latach 1991-1992 pełni tę funkcję do dziś. W latach 1991-1992 kierownictwo chóru powierzono Maciejowi Banachowi. W listopadzie 1989 Henryk Wierzchoń tworzy Chór Kameralny przy Państwowej Operze w Bydgoszczy. Zespół ten koncertuje głownie za granicą.

lit: Małgorzata Królak-Radziejewska Działalność chóru operowego w Bydgoszczy, w ZN 14 AM Bydgoszcz 2000 A. Weber, Z dziejów opery w Bydgoszczy 1956-1994, AM Bydgoszcz 1996.

 

Atrybuty
Instytucje:Opery
Powiązane wydarzenia
 • Sesja Naukowa - Dni Tadeusza Szeligowskiego w 20-lecie śmierci kompozytora 'Organizator' Szczegóły
 • Bydgoski Festiwal Laureatów Konkursów Muzycznych - Edycja 1 'test' Szczegóły
 • Bydgoski Festiwal Operowy I 'organizator festiwalu, uczestnik' Szczegóły
 • Bydgoski Festiwal Operowy II 'organizator i uczestnik festiwalu' Szczegóły
 • Bydgoski Festiwal Operowy III 'organizator i uczestnik fetiwalu' Szczegóły
 • Bydgoski Festiwal Operowy IV 'organizator i uczestnik festiwalu' Szczegóły
 • Bydgoski Festiwal Operowy VI 'organizator, uczestnik VII BFO' Szczegóły
 • Bydgoski Festiwal Operowy VII 'organizator i uczestnik BFM' Szczegóły
 • Bydgoski Festiwal Operowy VIII 'organizator i uczestnik BFM' Szczegóły
 • Bydgoski Festiwal Operowy I organizator Szczegóły
 • 7. Międzynarodowa Sesja Naukowa z cyklu "Muzyka i życie muzyczne Pomorza i Kujaw" - "Muzyka i media" udział przedstawiciela w dyskusji Szczegóły
Powiązane osoby
 • Zdzisław Bany w latach 1967-1983 śpiewak - chórzysta od 1969 solista Szczegóły
 • Janusz Barczyński chórzysta, solista Szczegóły
 • Stanisław Baron od 1985 śpiewak - solista Szczegóły
 • Bożena Betley-Sieradzka w latach 1968-1973 solistka - sopran Szczegóły
 • Ryszard Brzeziński 1963-1990 muzyki orkiestry - klarnecista Szczegóły
 • Bolesław Chróściński w latach 1956-2000 muzyk orkiestry - trębacz Szczegóły
 • Teresa Czarnecka w latach 1967-1979 wokalistka - mezzosopran Szczegóły
 • Adriana Dankowska-Piątek od 1999 soliska - mezzosopran Szczegóły
 • Henryk Drążek w latach 1973-1986 trębacz orkiestry operowej Szczegóły
 • Eugeniusz Gątkiewicz od 1952 korepetytor solistów i baletu Szczegóły
 • Jerzy Gruszczyński śpiewak - solista związany z operą od 1976 Szczegóły
 • Tomasz Pawlicki instrumentalista Szczegóły
 • Alicja Weber w latach 1981-1990 dyrektor Opery w Bydgoszczy Szczegóły
 • Dariusz Pietrzykowski solista Szczegóły
 • Olga Wołkowa korepetytor Szczegóły
 • Antoni Rybka w latach 1956-1983 dyrygent chóru opery w Bydgoszczy Szczegóły
 • Czesław Kaczmarek w latach 1983-1984 dyrygent chóru opery w Bydgoszczy Szczegóły
 • Henryk Wierzchoń od 1984 z przerwą w okresie od1.10.1991 do 15.12.1992 dyrygent i kierownik chóru opery bydgoskiej Szczegóły
 • Mirosław Banach w okresie od 01.10.1991 do 15.12.1992 dyrygent chóru opery w Bydgoszczy Szczegóły
 • Felicja Krysiewicz inicjatorka powstania opery w Bydgoszczy Szczegóły
 • Stanisław Błażejak muzyk orkiestry puzonista Szczegóły
 • Magdalena Krzyńska solistka od 1974 Szczegóły
 • Wojciech Bryliński I waltornista Szczegóły
 • Zenon Bester właść. Falkowski solista w latach 1959-1965 Szczegóły
 • Andrzej Galantowicz od 1963 korepetytor, 1973 - 1983 - dyrygent operowy Szczegóły
 • Adam Andrzejewski solista bydgoskiej opery w latach 1956-1962 Szczegóły
 • Beata Artemska realizator spektaklu `Orfeusz w piekle` (1983) Szczegóły
 • Zofia Baranowicz solistka opery bydgsokiej w latach 1965-1969 Szczegóły
 • Aleksander Giemski w latach 1956-1957 solista związany z bydgsoką sceną operową Szczegóły
 • Ewa Godlewska solistka opery 1995-1998 Szczegóły
 • Mirosław Dudziński członek orkiestry Szczegóły
 • Anetta Szczesik-Wakarecy solistka - mezzosopran Szczegóły
 • Jacek Wieczorek członek orkiestry Szczegóły
 • Wiesława Kończewska-Plac solistka Opery Nova od 1987 Szczegóły
 • Leonard Korsak solista opery bydgoskiej (1956-1976) Szczegóły
 • Stefan Kosiński śpiewak i reżyser opery bydgoskiej (1956-1972) Szczegóły
 • Henryk Kosmowski w latach 1959-1965 i 1978-1982 solista opery Szczegóły
 • Vadim Perevoznikov dyrygent, kierownik muzyczny spektakli 1993, 1994, 1995 Szczegóły
 • Władysław Podsiadły Solista Opery 1995-2000 Szczegóły
 • Maria Popławska W latach 1956-1963 solistka opery bydgsokiej Szczegóły
 • Krystyna Przybylska (Potemska) solistka bydgoskiej opery 1956-1963 Szczegóły
 • Janusz Purol Solista opery bydgoskiej 1970-1987 Szczegóły
 • Zdzisław Bytnar dyrygent spektakli bydgoskiej opery 1960-1962 Szczegóły
 • Krystyna Ciabaszewska chórzystka bydgoskiej opery 1961-1990 Szczegóły
 • Mieczyslaw Rak Dyrektor `Opery i operetki` w Bydgoszczy 1970-1972 Szczegóły
 • Wacława Rann solistka bydgoskiej opery 1971-1979 Szczegóły
 • Janusz Ratajczak Solista bydgoskiej opery od 1988 Szczegóły
 • Małgorzata Ratajczak solistka bydgoskiej opery od 1988 Szczegóły
 • Włodzimierz Ormicki w latach 1969-1972 kierownik artystyczny Szczegóły
 • Joanna Otmianowska-Siarkiewicz członek orkiestry Szczegóły
 • Henryk Herdzin solista od sezonu 1962/1963 Szczegóły
 • Witold Bronicki pracował w latach 1966-2000 Szczegóły
 • Lidia Brzezińska-Zielińska solistka w latach 1956-1968 Szczegóły
 • Edmund Bucholz śpiewał w Operze w latach 1956-1963, później jako członek chóru Szczegóły
 • Jerzy Doliński chórzysta Szczegóły
 • Bogdan Dymarkowski chórzysta w latach 1956-1992 Szczegóły
 • Maciej Figas dyrygent od 1990, od 1992 dyrektor Opery Nova Szczegóły
 • Halina Fulara-Duda solistka od 1996 roku Szczegóły
 • Aleksander Gramziński śpiewak w latach 1956-1983 Szczegóły
 • Małgorzata Grela solistka od 1993 roku Szczegóły
 • Aleksandra Gustowska solistka w latach 1976-1979 Szczegóły
 • Janina Guttnerówna solistka w latach 1974-1982 Szczegóły
 • Bogdan Hoffmann dyrygent w latach 1975-1978 Szczegóły
 • Elżbieta Hoffmann śpiewaczka w latach 1975-1978 Szczegóły
 • Stanisław Iżela śpiewak-solista do 1974 roku, później współpracował Szczegóły
 • Ireneusz Jakubowski współpracował w latach 1987-1996 Szczegóły
 • Zdzisław Jeżak chórzysta Szczegóły
 • Roman Kaniewski chórzysta od 1973 roku Szczegóły
 • Tadeusz Kapałka solista w latach 1970-1973 Szczegóły
 • Mirosława Karasińska solistka od 1982 roku Szczegóły
 • Bożena Kinasz-Mikołajczak solistka w latach 1962-1965 Szczegóły
 • Teresa Sobotka-Anastasow solistka w latach 1979-1988 Szczegóły
 • Józef Klimanek kieronik artystyczny sezonu 1972/73, dyrygent w latach 1981-1986 Szczegóły
 • Tadeusz Kłobucki dyrektor w latach 1973-1977 Szczegóły
 • Feliks Kłodziński dyrektor w latach 1960-1963 Szczegóły
 • Henryk Kłosiński solista w latach 1965-1967 Szczegóły
 • Andrzej Knap dyrygent w latach 1983-1984, dyrektor artystyczny w latach 1984-1985 Szczegóły
 • Helena Kobusińska solistka, początkowo chórzystka w latach 1958-2000 Szczegóły
 • Józef Kolesiński solista w latach 1986-1989, później współpracował Szczegóły
 • Ferdynand Kotowski solista w alatch 1967-1990 Szczegóły
 • Ilona Kraśna-Żołądź solistka w latach 1979-1984 Szczegóły
 • Danuta Kruszewska solistka-wiolonczelistka orkiestry w latach 90. Szczegóły
 • Jerzy Kuczma śpiewak Szczegóły
 • Gertruda Leciejewska-Kosińska solistka w latach 1956-1962 Szczegóły
 • Janusz Kujawski chórzysta Szczegóły
 • Jerzy Łodziński solista operetek i musicali Szczegóły
 • Irena Maculewicz solistka w latach 1959-1965 Szczegóły
 • Katarzyna Matuszak śpiewaczka w latach 1987-1999 Szczegóły
 • Gizela Mączkowska śpiewaczka w latach 1956-1974 Szczegóły
 • Krystyna Michałowska śpiewaczka w latach 70. Szczegóły
 • Marek Michałowski solista w latach 1973-1977 Szczegóły
 • Wiesława Myśliwiec chórzystka od połowy lat 70. do 1993 roku Szczegóły
 • Henryk Nawotka dyrygent w latach 1983-1986 Szczegóły
 • Barbara Nitecka solistka w latach 1960-1983 Szczegóły
 • Andrzej Nowakowski solista od 1984 roku Szczegóły
 • Monika Olkisz-Chabros solistka w latach 1981-1984 Szczegóły
 • Zofia Paluchowska solistka w latach 1967-1974 Szczegóły
 • Adam Pałka dyrektor i kierownik artystyczny w latach 04.1979-08.1981 Szczegóły
 • Barbara Paprocka solistka w latach 1957-1979 Szczegóły
 • Czesława Parysek solistka w latach 1973-1991 Szczegóły
 • Bronisław Pekowski solista w latach 1976-1986 Szczegóły
 • Stanisław Renz dyrektor i kierownik artystyczny w latach 1973-1977, dyrektor naczelny w latach 1977-1979 Szczegóły
 • Lidia Rosenthal akompaniator od 1960 roku Szczegóły
 • Helena Rusiecka śpiewaczka w latach 1956-1964 Szczegóły
 • Lidia Skowron solistka w latach 1956-1962 Szczegóły
 • Hanna Skórska pianistka-korepetytor w latach 1974-1995 Szczegóły
 • Ryszard Smęda solista na stałe od 1982 roku Szczegóły
 • Jerzy Sobczyński solista od 1965 roku Szczegóły
 • Regina Stacewicz-Kirkiłło solistka w latach 1959-1961 Szczegóły
 • Zbigniew Droszcz dyrygent w latach 1965-1972 Szczegóły
 • Zbigniew Staniszewski dyrygent i kierownik muzyczny orkiestry w latach 1985-1990 Szczegóły
 • Edward Stasiński w latach 1968-1970 chórzysta, od 1978 solista-śpiewak Szczegóły
 • Józef Stępień solista-śpiewak w latach 1979-1983 Szczegóły
 • Piotr Stępowski od 1958 chórzysta, od I poł. lat 60. solista Szczegóły
 • Barbara Synowicz chórzystka w latach 1956-1988 Szczegóły
 • Zygmunt Szczepański dyrektor opery bydgoskiej w latach 1962-1964, kierownik artystyczny do 1965 r. Szczegóły
 • Aleksander Szczetenko chórzysta Szczegóły
 • Elżbieta Szot-Stengert solistka od 1984 roku Szczegóły
 • Mieczysław Szymański śpiewak w latach 1975-1978 Szczegóły
 • Zofia Śmigielska chórzystka, inspicjentka Szczegóły
 • Jerzy Tuptanowski solista w latach 1956-1961 Szczegóły
 • Urszula Walaszczyk solistka w latach 1985-2003 Szczegóły
 • Włodzimierz Wasylowski solista w latach 1956-1968 Szczegóły
 • Bolesław Wawrzyniak solista od 1956 roku Szczegóły
 • Zygmunt Wąsicki solista w latach 1956-1972 Szczegóły
 • Zdzisław Wendyński w latach 1964-1969 dyrektor naczelny i kierownik artystyczny Opery i Operetki Szczegóły
 • Zdzisław Wendyński kierownik muzyczny-dyrygent od 10.1983-07.1984 Szczegóły
 • Eugeniusz Wodzyński solista w latach 1956-1983 Szczegóły
 • Paweł Leoniec solista w latach 1960-1973 Szczegóły
 • Zofia Lupertowicz solistka w latach 1966-1969 Szczegóły
 • Barbara Zagórzanka solistka w latach 1960-1967 Szczegóły
 • Wanda Wolańska solistka w latach 1963-1974 Szczegóły
 • Halina Woytowicz śpiewaczka w latach 1968-1972 Szczegóły
 • Sławomir Żerdzicki reżyser i solista Szczegóły
 • Aleksandra Żminkowska śpiewaczka w latach 1982-1985 Szczegóły
 • Joanna Zakrzewska od 1980 r. solistka, obecnie artystka chóru Szczegóły